Stadstrams op het Domplein

Welkom bij het Stichts Tram Museum

De Stichting Stichts Tram Museum (STM) beoogt een beeld te geven van het railgebonden openbaar streek- en stadsvervoer in de Provincie Utrecht. Daarvoor documenteert, restaureert en reconstrueert het STM trammaterieel van de NBM en de GTU.

Een eigen locatie is nog niet voorhanden. De restauratie-activiteiten vinden plaats in Amsterdam.